Läs mer


 
Ålder Besök Vaccination Övrigt
Efter BB           Sjuksköterska Hembesök
4 v            Läkare
Sjuksköterska
Hälsokontroll
2 mån Sjuksköterska EPDS
"Mammasamtal"

3 mån

 

4 mån

Sjuksköterska

 

Sjuksköterska

Difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Act-Hib [?]haemophilus influenzae typ B pneumokocker

Samtal om mat

5 mån

Sjuksköterska Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Act-Hib [?]haemophilus influenzae typ B pneumokocker

6 mån

Läkare
Sjuksköterska

Hälsokontroll

7-11 mån Sjuksköterska Ett besök per månad Hälsokontroll
 
12 mån Läkarbesök
Sjuksköterska
Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Act-Hib [?]haemophilus influenzae typ B pneumokocker Hälsokontroll
15 mån Sjuksköterska Utveckling
18 mån Läkare
Sjuksköterska
Mässling, påsssjuka och
röda hund.
Hälsokontroll
2 år Sjuksköterska Utveckling

2,5 år

3 år

Sjuksköterska

Sjuksköterska

Språkutveckling

Språkutveckling

4 år

 

5 år

Sjuksköterska

 

Sjuksköterska

Hälsokontroll, utveckling, syntest,
hörselkontroll

Utveckling

5,5 år Läkare
Sjuksköterska         
Difteri, stelkramp, kikhosta och polio Hälsokontroll
Utveckling
Kungsporten 5B, 427 50 Billdal - Tel 031 67 22 60 - Fax 031 67 22 70 - info@saroledensfamiljelakare.se