Läs mer


 

Vi följer patientavgifter enligt Vårdval Halland. Klicka på länken nedan för en aktuell prislista.

http://www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Patientavgifter-i-Halland/#section-0

Kungsporten 5B, 427 50 Billdal - Tel 031 67 22 60 - Fax 031 67 22 70 - info@saroledensfamiljelakare.se