» Tillbaka

ANGÅENDE DROP IN

UNDER EN BEGRÄNSAD TID KOMMER VI HA BRIST PÅ LÄKARE I TJÄNST.
DET BEROR BLA PÅ UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTLEDIGHET.

VI KOMMER ATT BEGRÄNSA ANTALET DROP IN LAPPAR.

VI BEKLAGAR DETTA OCH BER OM DIN FÖRSTÅELSE.

Kungsporten 5B, 427 50 Billdal - Tel 031 67 22 60 - Fax 031 67 22 70 - info@saroledensfamiljelakare.se