Läs mer


 

På vår astma och allergimottagning får Du träffa sjuksköterskorna Annika Christensson och  Susanne Hallner. Vi samarbetar också med allergolog Ulf Bengtsson som kommer till vårdcentralen regelbundet.

Här kan Du få rådgivning och kontroller inom atsma, allergi och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och vi utför spirometrier efter ordination från läkare.

Kungsporten 5B, 427 50 Billdal - Tel 031 67 22 60 - Fax 031 67 22 70 - info@saroledensfamiljelakare.se