Läs mer


 
På vår diabetesmottagning får Du träffa sjuksköterskorna Anna Theresia Qwinth och Christina Ribbing . Hit är Du som diabetiker välkommen för stöd och råd samt få information om sjukdomen diabetes. Vårt mål är att Du som patient ska få kunskap om Din sjukdom och bli delaktig i Din egenvård.
Kungsporten 5B, 427 50 Billdal - Tel 031 67 22 60 - Fax 031 67 22 70 - info@saroledensfamiljelakare.se