Läs mer


 

Till våra sjuksköterskor är Du välkommen på vår drop in mottagning eller på ett bokat besök.  Här kan Du bland annant få hjälp med blodtryckskontroller, injektioner, suturtagning, sårvård , kateterskötsel, hälsosmtal mm.

Våra distriktsköterskor Ann Konopa , Katrin Berg  och Sofia Sanne hjälper även till med utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

Sjuksköterskebesök i Halland är kostnadsfritt.

Kungsporten 5B, 427 50 Billdal - Tel 031 67 22 60 - Fax 031 67 22 70 - info@saroledensfamiljelakare.se