Läs mer


 
På vårdcentralen har vi samarbete med Lena Warberg som är sjukgymnast med psykosomatisk inriktning och utbildad KBT terapeut. Du kan komma till Lena Warberg genom remiss från läkare eller ringa henne direkt. Kostnad för besöket är 100 kronor och avgiften är frikortsgrundande. Du når henne säkrast på telefon 0705-931266.. Hon har nu mottagning på Kungsporten 4 A, samma ingång som sjukgymnasterna.

På vårdcentralen finns Karin Öiestad som är sjuksköterska och KBT terapeut. Du kan komma till Karin Öiestad via remiss från någon av våra läkare. Besöket kostar 100 kronor och avgiften är frikortsgrundande.
Kungsporten 5B, 427 50 Billdal - Tel 031 67 22 60 - Fax 031 67 22 70 - info@saroledensfamiljelakare.se