Läs mer


 
Om Du har planer och önskemål att sluta röka eller snusa är Du välkommen till sjuksköterska Susanne Hallner. Här får Du individuella råd och tips om hur Du skall nå Ditt mål med att bli tobaksfri.
Kungsporten 5B, 427 50 Billdal - Tel 031 67 22 60 - Fax 031 67 22 70 - info@saroledensfamiljelakare.se