Basprogram BVC

Ålder Besök Vaccination Övrigt
Efter BB Sjuksköterska Hembesök
4 v Läkare Sjuksköterska Hälsokontroll
2 mån Sjuksköterska EPDS ”Mammasamtal”
3 mån Sjuksköterska Difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Act-Hib haemophilus influenzae typ B pneumokocker
4 mån Sjuksköterska Samtal om mat
5 mån Sjuksköterska Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Act-Hib haemophilus influenzae typ B pneumokocker
6 mån Läkare Sjuksköterska Hälsokontroll
7-11 mån Sjuksköterska Ett besök per månad Hälsokontroll
12 mån Läkarbesök Sjuksköterska Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Act-Hib haemophilus influenzae typ B pneumokocker Hälsokontroll
15 mån Sjuksköterska Utveckling
18 mån Läkare Sjuksköterska Mässling, påsssjuka och röda hund. Hälsokontroll
2 år Sjuksköterska Utveckling
2,5 år Sjuksköterska Språkutveckling
3 år Sjuksköterska Språkutveckling
4 år Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling, syntest, hörselkontroll
5 år Sjuksköterska Utveckling
5,5 år Läkare Sjuksköterska Difteri, stelkramp, kikhosta och polio Hälsokontroll Utveckling