Det här kan vi hjälpa dig med

Arbetsterapi

Arbetsterapeuten kan hjälpa dig som har svårt att klara av dina vardagliga aktiviteter på grund av sjukdom eller skada.

Vi kan erbjuda:

  • Hjälpmedelsrådgivning/­förskrivning
    Bedömning och utprovning av hjälpmedel t ex förflyttnings-, uppresnings-, förhöjnings- och kognitiva hjälpmedel.
  • Anpassningar i hemmet
    Utredning och bedömning för intygsskrivning vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag.
  • Handrehabilitering
    Vid besvär med smärta, domningar och funktionsnedsättningar i händerna.
  • Stresshantering och vardagsstruktur

Vår arbetsterapeut heter Megan Shad. Du når henne direkt på tel 031-67 22 69 (telefonsvarare finns) eller via 1177. Hon tjänstgör hos oss tisdagar, torsdagar och fredagar. Hon delar lokaler med sjukgymnastiken, Kungsporten 4 A.

Astma/KOL

Där får du träffa sjuksköterskan Linda Källman.

Här kan du få rådgivning och kontroller inom astma, allergi och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och vi utför spirometrier efter ordination från läkare.

Diabetessköterska

På vår diabetesmottagning får du träffa sjuksköterskorna Christina Ribbing och Maria Live Åkerström . Hit är du som diabetiker välkommen för stöd och råd samt få information om sjukdomen diabetes. Vårt mål är att du som patient ska få kunskap om din sjukdom och bli delaktig i din egenvård.

Dietist

Om du behöver träffa en dietist samarbetar vi med Region Hallands dietister. Remiss krävs.

Besöket hos dietisten kostar 100 kr. Frikortsgrundande. Giltigt frikort gäller. Uteblivet besök debiteras.

Distriktssköterska

Till våra sjuksköterskor är du välkommen på vår drop-in-mottagning eller på ett bokat besök.  Här kan du bland annat få hjälp med blodtryckskontroller, injektioner, suturtagning, sårvård, kateterskötsel, hälsosamtal mm. Våra distriktsköterskor Ann Konopa, Camilla Ahnfelt, Jessica Pihlquist och Stina Jorfors hjälper även till med utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

KBT-terapeut och psykolog

På vårdcentralen finns Karin Öiestad, sjuksköterska och KBT-terapeut och Susanne Bertilsson, psykolog.  Du kan komma till henne via remiss från någon av våra läkare. Besöket kostar 100 kr och avgiften är frikortsgrundande.

 

Provtagning

Till vårt laboratorium kan du komma för provtagning på vår drop-in-mottagning eller på en bokad tid. Vi har öppet drop-in till laboratoriet 08.00-12.00 måndag – fredag. Önskar du boka tid går det också bra.

Oftast tar vi prover i samband med läkarbesök men det går också bra att komma vid annat tillfälle om du så önskar.  Vi hjälper även till med provtagningar som är ordinerade från sjukhus, annan mottagning eller läkare.

Ska du ta prover ordinerade från sjukhus, annan mottagning eller läkare – glöm inte att ta med dig remissen!

För PK-provtagning (Waran) vill vi att du kommer före 09.30 måndag-fredag, om du önskar svar samma dag.

Livsstil/Hälsa

Om du behöver hjälp med livsstilsrådgivning är du välkommen att boka tid hos någon av våra sjuksköterskor.

Vårt mål är att ge dig de råd och stöd du behöver för att må bra i din vardag. Utgångspunkten är vad du själv känner att du vill eller bör förändra.

Sjukgymnastik

Våra sjukgymnaster kan hjälpa dig med bedömning, behandling och rådgivning efter en skada, operation eller sjukdom. Sjukgymnastisk behandling används även vid olika sorters smärta, stela leder eller svag muskulatur.

Hos oss får du hjälp av erfarna sjukgymnaster/fysioterapeuter. Vi har specialistkompetens inom ortopedisk medicin (OMI och OMT) och har hög kompetens bl a inom idrottsmedicin.

Vi som arbetar här är:

Anne Frykman leg. sjukgymnast

Ulrika Sologub leg. sjukgymnast

Hannah Granström leg. fysioterapeut

Vi kan erbjuda bland annat:
• manuell behandling enl OMI och OMT, individuell träning
• smärtbehandling
• akupunktur
• MDT-Mc Kenzie
• behandling vid yrsel

Efter avslutad behandling har du möjlighet att köpa träningskort för fortsatt träning i vår träningslokal.

Besöket kostar 100 kr och är frikortsgrundande. Kostnadsfritt för barn och ungdom under 20 år. Frikort gäller. Uteblivet besök debiteras med 100 kr, frikort gäller inte vid uteblivna besök. Du behöver inte ha remiss.

Vi finns på Kungsporten 4A, tel: 031-67 22 66. Telefontid kl. 9-9.30. Telefonsvarare finns.