I vårt upptagningsområde bor många nyinflyttade familjer. Därför bjuds alla in att delta i föräldragrupp – både de som fått sitt första barn och de som har barn sedan tidigare.

 

Detta gör vi på BVC

BVC följer barnen från födsel till skolstart enligt det svenska barnhälsovårds­programmet. Med jämna mellanrum kontrolleras hur barnet växer och utvecklas, man arbetar förebyggande och kan tidigt upptäcka problem samt sjukdomar. Under de första två månaderna träffas vi varje eller varannan vecka, upp till sex månader träffas vi en gång i månaden och därefter varannan månad upp till ett års ålder.

Barnet vaccineras på barnavårdscentralen och har du frågor kring detta finns möjlighet att diskutera med sjuksköterska eller läkare.
På barnavårdscentralen kan du få råd och stöd när det gäller amning, mat, sömn och annat som rör ditt barns hälsa.

Vi kan vid behov erbjuda stöd ifrån psykolog, läkare, dietist, och logoped inom barnhälsovårdens verksamhet.

 

Hälsoundersökning på BVC
0-7 dagar Hembesök, presentation av BVC
0-2 månader Tillväxt, utveckling
4 veckor Läkarkontroll
6-8 veckor Tillväxt, utveckling. EPDS-”mammasamtal”
3 månader Tillväxt, utveckling, vaccination
4 månader Tillväxt, utveckling, kost
5 månader Tillväxt, utveckling, vaccination
6 månader Läkarkontroll, tillväxt, utveckling
8 månader Tillväxt, utveckling, barnsäkerhet
10 månader Tillväxt, utveckling
12 månader Läkarkontroll, tillväxt, utveckling, vaccination
18 månader Tillväxt, utveckling, vaccination
2 år Tillväxt, utveckling
3 år Läkarkontroll, tillväxt, utveckling, språkutveckling
4 år Tillväxt, utveckling, syn, hörsel, språk, tal
5 år Tillväxt, utveckling
5,5-6 år Läkarkontroll, tillväxt, vaccination

Detta är basprogrammet på BVC. Vi utökar och anpassar alltid besöken efter dig och ditt barns behov.